top of page

No cure no pay is niet gratis

Het lijkt zo aantrekkelijk: geen resultaat, is niet betalen. De suggestie wordt gewekt dat de dienstverlening gratis is, maar weet u dat u als opdrachtgever ‘gewoon’ betaalt? Weliswaar op een manier die uw portemonnee niet direct raakt, maar toch: u betaalt.

Een verdienmodel op basis van ‘geen resultaat, geen honorarium’ kan heel aantrekkelijk zijn. Als opdrachtgever hoeft u immers geen financiële investering te doen. Het honorarium van de opdrachtnemer is afhankelijk van resultaat en in veel gevallen zelfs afhankelijk van de hoogte van het resultaat (wanneer er een percentage van de opbrengst als honorarium in rekening wordt gebracht). Een win-win-situatie voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

En dat is bij loonregres niet anders. Hoewel… Loonregres is een specialistische juridische dienst. En loonregres is schade. En laat de wetgever nou net voor deze twee elementen iets geregeld hebben. Wanneer een opdrachtgever namelijk kosten maakt voor juridische bijstand en / of kosten maakt om schade te beperken, dan zegt artikel 6:96 lid 2 BW dat deze kosten vergoed dienen te worden door de aansprakelijke partij. In gewoon Nederlands: deze kosten kunnen worden verhaald.

Het gaat hierbij onder meer om het op basis van ‘geen resultaat, geen honorarium’ in rekening gebrachte honorarium. Uiteraard zijn er enkele beperkingen. Zo moeten de kosten ‘in redelijkheid’ zijn gemaakt en moet de hoogte van de kosten eveneens ‘redelijk’ zijn. Deze regel, de zgn. dubbele redelijkheidstoets, zorgt er voor dat er altijd een deel van en soms zelfs het gehele honorarium verhaald kan worden.

Omdat de opdrachtgever dit zeer specifieke recht heeft, zijn de opbrengsten dus ook voor de opdrachtgever. Zo denkt Jurex er in ieder geval wel over.

Heeft u vragen over ons verdienmodel? Bel gerust 024 - 67 58 100 of mail naar info@jurex.nl, wij lichten het graag kosteloos toe.

Voor niets gaat de zon op.


Uitgelichte berichten
Kom later terug
Gepubliceerde posts zullen hier worden weergegeven.
Recente berichten
bottom of page